Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Accra

E-mail
acc@minbuza.nl

Website
www.netherlandsworldwide.nl/countries/ghana/about-us/embassy-in-accra

Telefoon
+233-302-214350

Bezoekadres
89, Liberation Road
Ako Adjei Interchange
Accra

Postadres
P.O. Box CT 1647
Accra

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz