Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat-Generaal Antwerpen

E-mail
ant@minbuza.nl

Website
www.nederlandsconsulaat.be

Telefoon
00-32-3-2870830

Postadres
Uitbreidingsstraat 86
bus 4
2600 Antwerpen-Berchem

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz