Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Boekarest

E-mail
bkr@minbuza.nl

Website
www.netherlandsemb.ro

Telefoon
+40-21-2086030

Fax
+40-21-2307620

Bezoekadres
Hermes Business Campus
Blvd. Dimitrie Pompeiu 5-7, 8th floor
Bucharest sector 2

Postadres
Hermes Business Campus
Blvd. Dimitrie Pompeiu 5-7, 8th floor
Bucharest sector 2

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz