Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Vice-Consulaat Kalamata

E-mail
assi3@otenet.gr

Website

Telefoon
+30-27210-92337

Fax
+30-27210-86381

Bezoekadres
Damofondos 5
241 00 Kalamata

Postadres
Damofondos 5
241 00 Kalamata

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz