Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Thessaloniki

E-mail
consul_@otenet.gr

Website

Telefoon
+30-2310-284065

Fax
+30-2310-282839

Bezoekadres
Komninon 26
546 24 Thessalonike

Postadres
Komninon 26
546 24 Thessalonike

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz