Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Appingedam

E-mail
info@appingedam.nl

Website
www.appingedam.nl

Telefoon
14 0596

Fax
0596-691101

Postadres
Postbus 15
9900 AA Appingedam

Bezoekadres
Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam

Burgemeester
dhr. A.W. Hiemstra (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
11772 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz