Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Baarle-Nassau

E-mail
info@baarle-nassau.nl

Website
www.baarle-nassau.nl

Twitter
@gembaarlenassau

Telefoon
14 013

Postadres
Postbus 105
5110 AC Baarle-Nassau

Bezoekadres
Singel 1
5111 CC Baarle-Nassau

Burgemeester
mevr. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
6834 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz