Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Barendrecht

E-mail
gemeente@barendrecht.nl

Website
www.barendrecht.nl

Twitter
@BARENDRECHTzh

Telefoon
14 0180

Fax
0180-698399

Postadres
Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Bezoekadres
Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht

Burgemeester
dhr. J. van Belzen

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
48481 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz