Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Barneveld

E-mail
info@barneveld.nl

Website
www.barneveld.nl

Twitter
@BarneveldInfo

Telefoon
14 0342

Fax
0342-495376

Postadres
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Bezoekadres
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Burgemeester
dhr. dr. J.W.A. van Dijk

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
57544 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz