Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Bedum

E-mail
gemeente@bedum.nl

Website
www.bedum.nl

Telefoon
050-3018911

Fax
050-3018247

Postadres
Postbus 38
9780 AA Bedum

Bezoekadres
Schoolstraat 1
9781 JL Bedum

Burgemeester
mevr. E. van Lente (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
10435 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz