Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Beemster

E-mail
gemeente@beemster.net

Website
www.beemster.net

Twitter
@gem_beemster

Telefoon
0299-452452

Fax
0299-681771

Postadres
Postbus 7
1462 ZG Middenbeemster

Bezoekadres
Rijn Middelburgstraat 1
1462 NV Middenbeemster

Burgemeester
mevr. A.J.M. van Beek

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
9704 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz