Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Bellingwedde

E-mail
gemeente@bellingwedde.nl

Website
www.bellingwedde.nl

Twitter
@gemBellingwedde

Telefoon
0597-537100

Fax
0597-531555

Postadres
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

Bezoekadres
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

Burgemeester
mevr. J. Snijder

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
8922 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz