Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Bergeijk

E-mail
info@bergeijk.nl

Website
www.bergeijk.nl

Twitter
@bergeijkgem

Telefoon
0497-551455

Fax
0497-551499

Postadres
Postbus 10000
5570 GA Bergeijk

Bezoekadres
Burgemeester Magneestraat 1
5571 HB Bergeijk

Burgemeester
mevr. A. Callewaert-de Groot

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
18403 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz