Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Bergen (L)

E-mail
info@bergen.nl

Website
www.bergen.nl

Facebook
@gemeentebergen

Twitter
@Gemeente_Bergen

Instagram
@gemeentebergen_l

Telefoon
14 0485 (0485-348383)

Postadres
Postbus 140
5854 ZJ Bergen L

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
5854 AX Bergen L

Burgemeester
mevr. M.H.E. Pelzer

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
13100 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz