Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Bergen L

E-mail
info@bergen.nl

Website
www.bergen.nl

Facebook
@gemeentebergen

Twitter
@Gemeente_Bergen

Instagram
@gemeentebergen_l

Telefoon
14 0485 (0485-348383)

Fax
0485-342844

Postadres
Postbus 140
5854 ZJ Bergen (L)

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
5854 AX Bergen (L)

Burgemeester
mevr. M.H.E. Pelzer

Provincie
Limburg


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz