Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Bergen NH

E-mail
info@bergen-nh.nl

Website
www.bergen-nh.nl

Twitter
@gemeentebergen

Telefoon
072-8880000

Fax
072-8880100

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Bezoekadres
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Burgemeester
mevr. drs H. Hafkamp

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
29915 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz