Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Bergen op Zoom

E-mail
stadskantoor@bergenopzoom.nl

Website
www.bergenopzoom.nl

Twitter
@gemeente_BoZ

Telefoon
14 0164

Fax
0164-245356

Postadres
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom

Burgemeester
dhr. dr. F.A. Petter

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
66449 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz