Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Berkelland

E-mail
info@gemeenteberkelland.nl

Website
www.gemeenteberkelland.nl

Twitter
@Gem_Berkelland

Telefoon
0545-250250

Postadres
Postbus 200
7270 HA Borculo

Bezoekadres
Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Burgemeester
dhr. drs. J.H.A. van Oostrum

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
43835 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz