Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Bernheze

E-mail
gemeente@bernheze.org

Website
www.bernheze.org

Twitter
@bernheze_gem

Telefoon
0412-458888

Fax
0412-454635

Postadres
Postbus 19
5384 ZG Heesch

Bezoekadres
De Misse 6
5384 BZ Heesch

Burgemeester
mevr. M. Moorman

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
30978 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz