Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Borger-Odoorn

E-mail
gemeente@borger-odoorn.nl

Website
www.borger-odoorn.nl

Twitter
@gemeenteBO

Telefoon
14 0591, 0591-535353 (buitenland)

Fax
0591-535399

Postadres
Postbus 3
7875 ZG Exloo

Bezoekadres
Hoofdstraat 50
7875 AD Exloo

Burgemeester
dhr. J. Seton

Provincie
Drenthe

Inwoneraantal
25366 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz