Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Borne

E-mail
info@borne.nl

Website
www.borne.nl

Twitter
@Gem_Borne

Telefoon
14 074

Fax
074-2663338

Postadres
Postbus 200
7620 AE Borne

Bezoekadres
Rheineplein 1
7622 DG Borne

Burgemeester
dhr. mr. drs. R.G. Welten

Provincie
Overijssel

Inwoneraantal
23177 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz