Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Breda

E-mail
contact@breda.nl

Website
www.breda.nl

Twitter
@breda

Telefoon
14 076

Fax
076-5293240

Postadres
Postbus 90156
4800RH Breda

Bezoekadres
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

Burgemeester
dhr. Depla

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
183550 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz