Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Brunssum

E-mail
gemeente@brunssum.nl

Website
www.brunssum.nl

Twitter
@Gem_Brunssum

Telefoon
045-5278555

Fax
045-5259879

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Burgemeester
dhr. G. Leers (waarnemer)

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
28218 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz