Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Capelle aan den IJssel

E-mail
gemeente@capelleaandenijssel.nl

Website
www.capelleaandenijssel.nl

Twitter
@Capelle_IJssel

Telefoon
14 010

Fax
010-2848800

Postadres
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Bezoekadres
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel

Burgemeester
dhr. mr. P. Oskam

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
66982 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz