Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Dalfsen

E-mail
gemeente@dalfsen.nl

Website
www.dalfsen.nl

Twitter
@gem_dalfsen

Telefoon
0529-488388

Fax
0529-488222

Postadres
Postbus 35
7720 AA Dalfsen

Bezoekadres
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen

Burgemeester
mevr. E. van Lente

Provincie
Overijssel

Inwoneraantal
28511 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz