Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Dantumadiel

E-mail
bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl

Website
www.dantumadiel.frl

Twitter
@dantumadiel

Telefoon
0519-298888

Fax
0519-298889

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum

Bezoekadres
Hynsteblom 4
9104 BR Damwald

Burgemeester
dhr. N.L. Agricola

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
18924 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz