Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Dantumadiel

E-mail
post@dantumadiel.eu

Website
www.dantumadiel.eu

Twitter
@dantumadiel

Telefoon
14 0511

Fax
0511-423139

Postadres
Postbus 22
9104 ZG Damwald

Bezoekadres
Hynsteblom 4
9104 BR Damwald

Burgemeester
dhr. K.S. Heldoorn

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
18919 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz