Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente De Fryske Marren

E-mail
info@defryskemarren.nl

Website
www.defryskemarren.nl

Twitter
@deFrieseMeren

Telefoon
14 0514

Fax
0513-413684

Postadres
Postbus 101
8500 AC Joure

Bezoekadres
Herema State 1
Joure

Burgemeester
dhr. F. Veenstra

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
51394 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz