Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente De Friese Meren

E-mail
info@defriesemeren.nl

Website
www.defriesemeren.nl

Twitter
@deFrieseMeren

Telefoon
14 0514

Fax
0513-413684

Postadres
Postbus 101
8500 AC Joure

Bezoekadres
Herema State 1
Joure

Burgemeester
dhr. F. Veenstra

Provincie
Fryslân


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz