Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Delft

E-mail
gemeente is niet bereikbaar per e-mail

Website
www.delft.nl

Twitter
@gemeentedelft

YouTube
@GemeenteDelft

Telefoon
14 015

Postadres
Postbus 78
2600 ME Delft

Bezoekadres
Phoenixstraat 16
2611 AL Delft

Burgemeester
mevr. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
103330 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz