Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Delfzijl

E-mail
gemeente@delfzijl.nl

Website
www.delfzijl.nl

Twitter
@Gem_Delfzijl

Telefoon
14 0596

Fax
0596-630712

Postadres
Postbus 20000
9930 PA Delfzijl

Bezoekadres
Johan van den Kornputplein 10
9934 EA Delfzijl

Burgemeester
dhr. G. Beukema

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
24649 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz