Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Den Haag

E-mail
contactcentrum@denhaag.nl

Website
www.denhaag.nl

Twitter
@GemeenteDenHaag

Telefoon
14 070

Postadres
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bezoekadres
Spui 70
2511 BT Den Haag

Burgemeester
mevr. P. Krikke

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
539416 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz