Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Den Helder

E-mail
kcc@denhelder.nl

Website
www.denhelder.nl

Twitter
@Gem_DenHelder

Telefoon
14 0223

Fax
0223-671201

Postadres
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Burgemeester
dhr. K.F. Schuiling

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
55742 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz