Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Diemen

E-mail
info@diemen.nl

Website
www.diemen.nl

Twitter
@GemDiemen

Telefoon
020-3144888

Fax
020-3144635

Postadres
Postbus 191
1110 AD Diemen

Bezoekadres
D.J. den Hartoglaan 1
1111 ZB Diemen

Burgemeester
dhr. E. Boog

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
29335 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz