Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Dongeradeel

E-mail
info@ddfk.nl

Website
www.dongeradeel.nl

Twitter
@gem_dongeradeel

Telefoon
0519-298888

Fax
0519-298889

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum

Bezoekadres
Koningstraat 13
9101 LP Dokkum

Burgemeester
mevr. M. Berndsen

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
23793 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz