Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Dordrecht

E-mail
gemeentebestuur@dordrecht.nl

Website
www.dordrecht.nl

Twitter
@GemDordrecht

Telefoon
078-6398989

Fax
078-6396743

Postadres
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Bezoekadres
Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht

Burgemeester
dhr. P.C.A.M. van der Velden (waarnemer)

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
118356 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz