Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Eemsmond

E-mail
algemeen@eemsmond.nl

Website
www.eemsmond.nl

Twitter
@gemeemsmond

Telefoon
0595-437555

Fax
0595-437666

Postadres
Postbus 11
9980 AA Uithuizen

Bezoekadres
Hoofdstraat-West 1
9981 AA Uithuizen

Burgemeester
mevr. M. van Beek

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
15515 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz