Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Elburg

E-mail
gemeente@elburg.nl

Website
www.elburg.nl

Twitter
@gem_Elburg

Telefoon
0525-688688

Fax
0525-688699

Postadres
Postbus 70
8080 AB Elburg

Bezoekadres
Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA Oostendorp

Burgemeester
dhr. J.N. Rozendaal

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
23063 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz