Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Elburg

E-mail
gemeente@elburg.nl

Website
www.elburg.nl

Twitter
@gem_Elburg

Telefoon
0525-688688

Fax
0525-688699

Postadres
Postbus 70
8080 AB Elburg

Bezoekadres
Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA Oostendorp

Burgemeester
dhr. drs. H. Dijksma (waarnemer)

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
23055 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz