Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Emmen

E-mail
gemeente@emmen.nl

Website
www.gemeente.emmen.nl

Twitter
@GemeenteEmmen

Telefoon
14 0591

Fax
0591-685599

Postadres
Postbus 30001
7800 RA Emmen

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Burgemeester
dhr. E. van Oosterhout

Provincie
Drenthe

Inwoneraantal
107057 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz