Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Enkhuizen

E-mail
stadhuis@enkhuizen.nl

Website
www.enkhuizen.nl

Twitter
@GemEnkhuizen

Telefoon
0228-360100

Fax
0228-519029

Postadres
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Bezoekadres
Hoogstraat 11
1601 KT Enkhuizen

Burgemeester
dhr. E.A. van Zuylen

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
18473 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz