Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Enschede

E-mail
postbus20@enschede.nl

Website
www.enschede.nl

Twitter
@Gem_Enschede

Telefoon
14 053 (053-4818181)

Fax
053-4317445

Postadres
Postbus 20
7500 AA Enschede

Bezoekadres
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede

Burgemeester
dhr. Dr. G.O. van Veldhuizen

Provincie
Overijssel

Inwoneraantal
157892 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz