Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Ferwerderadiel

E-mail
info@ferwerderadiel.nl

Website
www.ferwerderadiel.nl

Twitter
@ferwerderadiel

Telefoon
0518-418888

Fax
0518-418877

Postadres
Postbus 2
9172 ZS Ferwert

Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert

Burgemeester
dhr. mr. W. van den Berg

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
8685 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz