Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Franekeradeel

E-mail
info@franekeradeel.nl

Website
www.franekeradeel.nl

Twitter
@franekeradeel

Telefoon
14 0517

Fax
0517-380388

Postadres
Postbus 58
8800 AB Franeker

Bezoekadres
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

Burgemeester
dhr. E. van Zuijlen (waarnemer)

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
20175 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz