Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Geldermalsen

E-mail
info@geldermalsen.nl

Website
www.geldermalsen.nl

Facebook
@gemeentegeldermalsen

Twitter
@GemGeldermalsen

Telefoon
0345-586611

Fax
0345-573258

Postadres
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

Bezoekadres
Kuipershof 2
4191 KH Geldermalsen

Burgemeester
dhr. J. Staatsen (waarnemer)

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
26959 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz