Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Gemert-Bakel

E-mail
gemeente@gemert-bakel.nl

Website
www.gemert-bakel.nl

Facebook
@gemeenteGemertBakel

Twitter
@gemGemertBakel

Telefoon
0492-378500

Fax
0492-366325

Postadres
Postbus 10000
5420 DA Gemert

Bezoekadres
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Burgemeester
dhr. ing. M.S. van Veen

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
30417 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz