Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Gennep

E-mail
gemeente@gennep.nl

Website
www.gennep.nl

Twitter
@GemeenteGennep

Telefoon
0485-494141

Fax
0485-515544

Postadres
Postbus 9003
6590 HD Gennep

Bezoekadres
Ellen Hoffmannplein 1
6591 CP Gennep

Burgemeester
dhr. P.J.H.M. de Koning

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
17011 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz