Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Groningen

E-mail
info@groningen.nl

Website
www.gemeente.groningen.nl

Twitter
@gem_groningen

Telefoon
14 050

Fax
050-3677075

Postadres
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Bezoekadres
Kreupelstraat 1
9712 HW Groningen

Burgemeester
dhr. P.E.J. den Oudsten

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
202242 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz