Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Grootegast

E-mail
info@grootegast.nl

Website
www.grootegast.nl

Twitter
@GemGrootegast

Telefoon
0594-695795

Fax
0594-614029

Postadres
Postbus 46
9860 AA Grootegast

Bezoekadres
Hoofdstraat 97
9861 AC Grootegast

Burgemeester
dhr. A. van der Tuuk (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
12147 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz