Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Haaksbergen

E-mail
gemeente@haaksbergen.nl

Website
www.haaksbergen.nl

Twitter
@gemhaaksbergen

Telefoon
053-5734567

Fax
053-5728075

Postadres
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

Bezoekadres
Blankenburgerstraat 28
7481 EB Haaksbergen

Burgemeester
dhr. G.J. Kok (waarnemer)

Provincie
Overijssel

Inwoneraantal
24278 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz