Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Haarlem

E-mail
antwoord@haarlem.nl

Website
www.haarlem.nl

Twitter
@gemeentehaarlem

Telefoon
14 023 (023-5115115 vanuit het buitenland)

Postadres
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Bezoekadres
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

Burgemeester
dhr. drs. J. Wienen

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
160177 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz