Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Haarlemmermeer

E-mail
info@haarlemmermeer.nl

Website
www.haarlemmermeer.nl

Twitter
@haarlemmermeer

Telefoon
0900-1852

Fax
023-5639550

Postadres
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

Burgemeester
dhr. O. Hoes (waarnemer)

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
147512 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz