Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Halderberge

E-mail
gemeente@halderberge.nl

Website
www.halderberge.nl

Facebook
@GemeenteHalderberge

Twitter
@halderberge

Telefoon
14 0165

Postadres
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

Bezoekadres
Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch

Burgemeester
mevr. drs. J. Vonk-Vedder

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
29894 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz